qc Qc

Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân sự

09:57AM, 31/10/2016

 Hệ thống mỹ phẩm Cẩm Tú tuyển dụng các vị trí sau :

-  Nhân viên tư vấn bán hàng mỹ phẩm.

- Quản lý kỹ thuật viên spa 

- Kĩ thuật viên spa

-  Nhân viên kế toán bán hàng 

- Quản lý cửa hàng mỹ phẩm 

- Nhân viên bán hàng mỹ phẩm bán thời gian 

- Kế toán bán hàng mỹ phẩm Cẩm Tú

 

 

- Tư vấn bán hàng mỹ phẩm Cẩm Tú

- Nhân viên bán hàng kiêm thu ngân. 

096 366 4088

093 600 1269

Facebook chat